Drink menu

Drink menu

We are open everyday 10:30 AM – 10:00 PM

Set sắc màu

NỘM GÀ NGŨ SẮC / CHICKEN SALAD WITH TROPICAL FRUITS.
Gà, Hoa Chuối, Cà Rốt, Rau Giá, Hành Tây/ Banana Flower, Carrot, Bean Sprouts, Onion.

PHỞ CUỐN HÀ NỘI / HANOI FRESH NOODLE SPRING ROLLS.
Thịt Bò, Phở, Trứng, Rau Xanh / Beef, Phở, Eggs, Fresh Green Vegetables

BÚN CHẢ GÁNH / GRILLED BAMBOO MEATBALLS ON YOKE.
Bún Tươi, Thịt Lợn, Rau Thơm / Fresh Vermicelli, Pork, Herbs.
HOA QUẢ THEO MÙA
SEASONAL TROPICAL FRUITS

Set Hà Nội

XÚP XANH CUNG ĐÌNH / ROYAL GARDEN SOUP
Súp Lơ, Cà Rốt, Củ Dền, Trứng Gà/ Cauliflower, Carrot,
Beetroot, Eggs.
NEM TRUYỀN THỐNG HÀ NỘI XƯA
VIETNAMESE TRADITIONAL IMPERIAL ROLLS.
Miến, Mộc Nhĩ, Thịt Lợn, Hành Tây / Vermicelli,
Wood-Ear, Pork, Onion.
PHỞ BÒ TRUYỀN THỐNG
VIETNAMES TRADITIONAL NOODLE WITH BEEF
Thịt Bò, Bánh Phở, Rau Thơm / Beef, Phở, Herbs.
BÁNH TRÔI NƯỚC / VIETNAMESE FLOATING
RICE CAKE

Góc ăn chay

XA LÁT XANH / ORCHARD SALAD
Rau Củ Quả, Sốt / Tropical Fruits, Sauce
HƯƠNG SẮC CẦU VỒNG / COLORFUL RAINBOW
Miến, Cà Rốt, Xúp Lơ, Mộc Nhĩ, Nấm / Vermicelli, Carrot,
Cauliflower, Wood-Ear, Mushroom.
NEM CHAY HOÀNG GIA / ROYAL VEGETARIAN
IMPERIAL ROLLS.
Nấm, Mộc Nhĩ, Miến, Rau Củ Quả / Mushrooms, WoodEar, Vermicelli, Vegetables
HOA QUẢ THEO MÙA
SEASONAL TROPICAL FRUITS