Set menu

Set menu

We are open everyday 11:00 AM – 10:00 PM

Set sắc màu

NỘM GÀ NGŨ SẮC / CHICKEN SALAD WITH TROPICAL FRUITS.
Gà, Hoa Chuối, Cà Rốt, Rau Giá, Hành Tây/ Banana Flower, Carrot, Bean Sprouts, Onion.

PHỞ CUỐN HÀ NỘI / HANOI FRESH NOODLE SPRING ROLLS.
Thịt Bò, Phở, Trứng, Rau Xanh / Beef, Phở, Eggs, Fresh Green Vegetables

BÚN CHẢ GÁNH / GRILLED BAMBOO MEATBALLS ON YOKE.
Bún Tươi, Thịt Lợn, Rau Thơm / Fresh Vermicelli, Pork, Herbs.
HOA QUẢ THEO MÙA
SEASONAL TROPICAL FRUITS

Set Hà Nội

XÚP XANH CUNG ĐÌNH / ROYAL GARDEN SOUP
Súp Lơ, Cà Rốt, Củ Dền, Trứng Gà/ Cauliflower, Carrot, Beetroot, Eggs.

NEM TRUYỀN THỐNG HÀ NỘI XƯA/ VIETNAMESE TRADITIONAL IMPERIAL ROLLS.
Miến, Mộc Nhĩ, Thịt Lợn, Hành Tây / Vermicelli,Wood-Ear, Pork, Onion.

PHỞ BÒ TRUYỀN THỐNG/ VIETNAMES TRADITIONAL NOODLE WITH BEEF
Thịt Bò, Bánh Phở, Rau Thơm / Beef, Phở, Herbs.

BÁNH TRÔI NƯỚC / VIETNAMESE FLOATING
RICE CAKE

Góc ăn chay

XA LÁT XANH / ORCHARD SALAD
Rau Củ Quả, Sốt / Tropical Fruits, Sauce

HƯƠNG SẮC CẦU VỒNG / COLORFUL RAINBOW
Miến, Cà Rốt, Xúp Lơ, Mộc Nhĩ, Nấm / Vermicelli, Carrot, Cauliflower, Wood-Ear, Mushroom.

NEM CHAY HOÀNG GIA / ROYAL VEGETARIAN IMPERIAL ROLLS.
Nấm, Mộc Nhĩ, Miến, Rau Củ Quả / Mushrooms, WoodEar, Vermicelli, Vegetables

HOA QUẢ THEO MÙA
SEASONAL TROPICAL FRUITS